ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

про надання послуг із продажу товару

Представник адресує дану оферту – пропозицію укласти Договір про надання послуг фізичним особам, які бажають придбати книгу, представлену на данному ресурсі.

Для того щоб укласти Договір про купівлю товару, надалі за текстом - "Договір", фізична особа повинна здійснити акцепт, тобто надати свою згоду на укладання договору на умовах, викладених в оферті. Акцептом даної оферти є прийняття нижче вказаних умов шляхом оплати послуг. З моменту оплати послуг фізична особа автоматично приймає умови даного Договору, і даний Договір вважається укладеним без його підписання у кожному окремому випадку.

1. Загальні положення

1.1. Цей договір є договором публічної оферти (відповідно до ст. Ст. 633 і 642 Цивільного кодексу України), його умови однакові для всіх покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа - підприємець).

1.2. У разі прийняття умов цього договору, тобто публічної оферти данного ресурсу, користувач стає Покупцем.

2. Предмет договору

2.1. Предметом цієї Оферти є оплатне надання Покупцю послуг (електронного видання) силами Виконавця шляхом надання Покупцю доступу до книги за винагороду, що виплачується Покупцем Виконавцю. Доступ до книги надається посиланням після сплати вартості товару.

2.2. Вартість та порядок надання послуг встановлюється на сайті Виконавця https://iuliiatravels.com/.

2.3. Товар не підлягає поверненню згідно Додаток N 3 до постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 р. N 172.

3. Предмет договору

3.1. Цей договір визначає порядок взаємодії та умови надання ресурсом послуг Покупцеві, грунтуючись на його прагненні, бажанні і можливості скористатися послугами придбання книги.

4. Інші положення

4.1. Покупець гарантує,  що всі умови цього Договору йому зрозумілі  і він приймає їх безумовно і в повному обсязі.

4.2. З питань, що не є врегульованими цим Договором, Сторони зобов’язуються керуватися нормами чинного законодавства України.

4.3. Сторони домовилися, що всі виключні майнові права на об’єкти інтелектуальної власності, які створені Виконавцем та надаються Покупцю в процесі надання послуг, у тому числі передбачені Цивільним Кодексом України, Законом України «Про авторське право і суміжні права», Бернською конвенцією про охорону літературних і художніх творів (Паризького акту від 24.07.1971, зміненого 02.10.1979), Всесвітньою конвенцією про авторське право 1952 року, а також іншими міжнародними нормативно-правовими актами, а саме:

- право на використання об’єкта інтелектуальної власності,

- виключне право дозволяти використовувати об’єкт інтелектуальної власності,

- виключне право перешкоджати неправомірному використанню об’єкта інтелектуальної власності, у тому числі забороняти таке використання,

- а також інші права, які існують на сьогодні або будуть існувати в майбутньому,

належать Виконавцю.

4.4. Користування Покупцем наданими Виконавцем матеріалами (текстовими документами та відео-файлами тощо) допустиме виключно індивідуально та заборонено поширенню в будь-який спосіб і в будь-якій формі.

4.5. Використання матеріалів Виконавця в цілому чи будь-якої частини допустиме при письмовій згоді Виконавця.

5. Згода на обробку персональних даних Покупця

5.1. Покупець веб-сайту https://iuliiatravels.com/ (далі - сайт) діє особисто, від свого імені, добровільно і самостійно. Покупець сайту бере на себе всі ризики відповідальності і наслідків, пов'язані з можливою участю в пропозиціях, розміщених на сайті.

5.2. Покупець сайту дає згоду на обробку своїх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р № 2297-VI.

5.3. Обробка персональних даних може здійснюватися Адміністрацією сайту самостійно або може бути передана іншим операторам з умовою збереження конфіденційності.

5.4. Адміністрація сайту не несе ніякої відповідальності за захист персональних даних від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення персональних даних, а також інших неправомірних дій третіх осіб. Так само Адміністрація сайту не несе ніякої відповідальності за порушення прав третіх осіб в результаті дій Покупця з розміщення таких персональних даних.